จุลสารสมาคมเพชรพลอยเงินทอง

สมาคมเพชรพลอยเงินทอง

สมาคมเพชรพลอยเงินทอง
泰國金銀珠璇同業公會第廿五屆理事通訊錄

สมาคมเพชรพลอยเงินทอง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ในการให้บริการแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไปในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เพชร พลอย เงิน และ ทอง

ซึ่งเป็นทั้งข้อมูลทั่วไป และ ข้อมูลเฉพาะด้านที่จะให้รายละเอียดแก่สมาชิก ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี โดยปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารของคณะกรรมการชุดที่ 23 โดยท่านนายก พิชญา พิสุทธิกุล โดยมีนโยบายหลักในการพัฒนาสมาคมเพื่อเป็นสมาคมที่ทันสมัย สามารถให้ข้อมูลอ้างอิงความรู้ที่ครบถ้วน ถูกต้องแก่เหล่าสมาชิก รวมถึงเป็นแหล่งความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ และ องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ปัจจุบันสมาคมเพชรพลอยเงินทอง

ตั้งอยู่เลขที่ 42/1 ถนนเจริญกรุงซอย 2 (ภานุมาศ) เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทร. 02-2214465 , 02-2239651
โทรสาร. 02-2222727

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

ข้อมูลอัพเดท

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทจากสมาคมและข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐ

อัพเดทราคาทองคำ

ราคาทองแท่งวันนี้

ราคาเพชรวันนี้

อ้างอิง ตารางด้านล่างแสดงถึงราคาอ้างอิง ในหน่วย บาทต่อกะรัต อัพเดทรายเดือน คลิ๊กดูรายละเอียด