นายสุนทร พรประกฤต

陳裕淮(順通)

ห้างเพชรยูบิลลี่ ห้างเพชรซุยฮั้ว บริษัท ยูบิลลี่จิวเวลรี่ จำกัด

นายศิริ อาชาพิลาส

馬燦坡

บริษัท จารุมณี จำกัด

นายเกียรติ เตชะพงศ์ธาดา

鄭欽傑

บริษัท บางกอกจิวเวลรี่ จำกัด

นายชาญวิทย์ หิรัญอัศว์

馬燦偉

บริษัท เซ่งเฮงเพชรพลอย จำกัด

นายพิชญา พิสุทธิกุล

魏育賢

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เลี่ยงเส็งเฮงพาณิชย์

นายยุทธศิลป์ เตยะราชกุล

趙楚民

บริษัท ประกายเพชรเจมส์ จำกัด

นายประสิทธิ์ ศิริประสพโสธร

陳景昌

บริษัท ไทยยูเนี่ยนเพชรพลอย จำกัด

นายบุณยง อัศรัสกร

馬森禜

บริษัท เชียงเฮงเทรดดิ้ง จำกัด

นายเชิดชัย ศิริวัชยกุล (ง้วน)

許鎰源

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.ไทยศิริ

นายอุทัย ศิริพงศ์ปรีดา

馬鐘泰

ห้างเพชรอุทัย

นายชิดชัย ฉลองวิริยะเลิศ

蔡煥實

บริษัท ปิยะมณี จำกัด

นายสมชาย เตชะกัลยาธรรม

鄭基創(雄樓)

ห้างเพชรทอง ฮั่ว

นายบุญเลี้ยง สุวรรณวรากุล

連錫洲

ห้างศิริเพชร

นายบุญชัย นรินทรางกูล

翁宗賢

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดาร์ลิ่งไซแอม จิวเวลรี่

นายสิทธิพงษ์ ทรัพย์จรุงกิจ

鄭實豐

ห้างจรุงกิจ

นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี

陳振治

บริษัท ห้างขายทอง จินฮั้วเฮง จำกัด

นายกมล ศุภวิวัฒน์

馬榮光

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.ซี.วายไดมอนด์

นายประกิจ ฉัตราโสภณ

蔡邦均

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กี่เต็กจิวเวลรี่

นายชูชัย เจียมเจริญยิ่ง

詹道宏

บริษัท เพชรอาจิว จำกัด

นายชาญชัย อัศววิชัยโรจน์

馬錦水

ห้างเพชรไท้ฮง

นายไพบูลย์ แสงเจริญตระกูล

周昭文

บริษัท ห้างขายทองโต๊ะกัง เยาวราช จำกัด

นายศุภฤกษ์ เลิศสินธพานนท์

馬俊明

บริษัท เจ เอ็น บี จำกัด

นายไพฑูรย์ บงค์สุวรรณ

林繼浩

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดารารัตน์

ที่ปรึกษากิติมศักดิ์